SCHUF вентили

Фирмената група SchuF проектира и произвежда промишлена арматура, която контролира, изолира, пренасочва, или взема проби от различни среди като газове, течности, шлам или прахове.

Вентилите с марка SchuF  са идеални за приложение при тежки експлоатационни условия  в химическата и нефтохимическата промишленост, рафинерии, при преработката на полимери, нефт и газ.

 

Конусни дренажни вентили - Дънни изпускателни вентили

Компанията SchuF проектира и патентова (през 1923) конусния изпускателен вентил  (Bottom Outlet Valve - BOV). Този тип вентили са идеални за източване на резервоари, реактори или тръбопроводи , съдържащи медии с нисък вискозитет. Те намират широко приложение в нефтохимическата и фармацевтичната промишленост, при преработката на фини химикали, на биохимични и минерални продукти.

Moдел 18 + Moдел  24 - с падащ конус

Moдел 19 + Moдел 25 - с издигащ се конус

Приложение : като изпускателни вентили или като захранващи клапани. Най широко приложение намират за изпразване или зареждане на резервоари, реактори и тръбопроводи. Особено подходящи са за среди с нисък вискозитет или там, където бавното изпразване на съдовете не е проблем. По-късият работен ход рефлектира в използването на по-малки, по-леки и по-бързи задвижки, което намалява разходите и натоварването. Конусният вентил с падащ конус, модел 24, може да се използва в съдове с бъркалки. Широко приложение намират в сушилни, миксери и филтриращи инсталации.

Основни характеристики на SchuF конусни изпускателни вентили: 

* изпълнение с падащ или издигащ се конус 
* конструкция, позволяваща безостатъчно изпразване на съдовете и вентила 
* без мъртви зони, без остри ъгли и ръбове 
* без течове в атмосферата, стандартно се произвеждат със салниково уплътнение, като опция се предлага допълнително метално или PTFE- силфонно уплътнение или мембрана 
* нулево ниво на замърсяване - възможно е стерилно изпълнение на вентила 
* възможно почистване в сглобено състояние чрез промивни дюзи

PDF download

Бутални дренажни вентили - Дънни изпускателни вентили

Компанията SchuF е изобретателят на Буталните дънни изпускателни вентили ( патентът е получен през 1926 година). Този тип вентили най-често се използват за бързо оттичане или впръскване на медии от/  резервоари, реактори или тръбопроводи.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Буталните вентили основно се използват за безостатъчно източване или зареждане ( без мъртви зони) на резервоари, реактори или тръбопроводи. Те са особено подходящи за високо вискозни продукти или там, където е важно бързото изпразване на съдовете. Широко приложение намират във фармацевтичната и химическата промишленост, преработката на нефтохимически, полимерни и минерални продукти. 

SchuF бутални вентили се предлагат в следните модели - номера 15, 26 и 28

Ключови характеристики на SchuF бутални вентили :
* Всички вентили имат пълен номинален отвор
* Предлагат се с 45°, 60 ° или 90 градуса ъгъл на изхода в тялото
* Модулна конструкция
* Пълна херметичност посредством регулируеми, пружинни салникови набивки
* Вентилите имат сменяеми седла
* LeakTight © Запечатване чрез специален процес на производство на фирма SchuF
* Дюзи за промиване като стандартно изпълнение
* Изпълнение с радиално или позитивно уплътнение

Размерът на буталните вентили и материалът на изработка се определят  в зависимост от областта на приложение, като размерите започват от половин инч до 24 инча - по-големи размери при запитване.

Промивните дънни бутални вентили са възможни като изпълнение с всички материали, включително и лята стомана, неръждаема стомана, никелова сплав, титан, цирконий, и по спецификация на клиента.

PDF download

Lift Plug вентили

SchuF е изобретателят на ротационния вентил ( Lift Plug Valve) - първият вентил с двойна блокировка, работещ като обезвъздушителен и /или спирателен вентил. Оригиналният патент е получен през 1914 година. Днес Lift Plug се използва широко в химическата промишленост, в рафинериите (включително забавено коксуване, хидрокрекинг, висбрейкинг), производството на полимери и цимент, в минната промишленост и производството на електроенергия.

ПРИЛОЖЕНИЕ на Lift Plug вентил:

Неговата проста и здрава конструкция го прави подходящ за критични приложения при високи температури или при силно абразивна или ерозивна среда. Така например в рафинериите (при процесите на забавено коксуване) SchuF ротационни вентили се използват като спирателни и разпределителни вентили. Също така при висбрейкинг- и крекинг-процесите, хидро- и дестилационните процеси, този ротационен вентил се е доказал като най-подходящ изолационен вентил с много предимства пред традиционните сферични и Т- вентили.

Основни характеристики на SchuF Plug вентили: 

* предлагат се с 2, 3 или 4 изхода/гнезда 
* Конструкцията на седлото гарантира перфектно уплътнение 
* Уплътненията не се износват по време на работа
* Липса на мъртив зони 
* Възможно конструкционно изпълнение за високи нива на температура и налягане 
* Предлагат се електрически, пневматични и хидравлични задвижващи механизми 
* Достъп отгоре или отдолу за лесна поддръжка

PDF download

Разпределителни вентили - 3, 4, 5 -пътни, многопътни вентили

SchuF проектира и произвежда висикотехнологични многопътни или превключващи вентили, които се характеризират с липса на мъртви зони и зони с "бавни пространства". Те са познати като 3-пътни, 4-пътни, многопътни вентили или превключващи /разпределителни вентили.

Индустриално приложение на многопътните вентили: Много от Schuf мултипорт разпределителни вентили са предназначени за критични процеси и са идеални за тежки приложения. Те са широко използвани в нефтохимическата промишленост, производството на полимерни продукти, както и в рафинериите. Особено подходящи са за приложение в среди с висок вискозитет. Превключващите вентили се използват основно в процеси, където е необходимо разделяне или сливане на различни потоци или пренасочване на технологични потоци между различните компоненти на производственото  оборудване като помпи, филтри или комплексни тръбопроводи. Те функционират в тежки условия на работа с високи нива на потока, високо налягане или висока температура, и в условия на вакуум. В рафинериите  превключващите  вентили се монтират във вакуумни дестилационни единици (VDU) в долната част на вакуумни кули. Те са предпочитани пред сферичните кранове и Т-вентили, където вакуум остатъци с висок вискозитет могат да полепнат и изискват непрекъснато обратно промиване. 

Основни характеристики на SchuF разпределителни вентили: 

* 3-,4-,5-, 6 - пътни разпределителни вентили  

( или повече - по заявка)
* свободни от мъртви зони 
* позитивно уплътнение 
* по-качествена и надеждна алтернатива на комбинацията от T-вентилите & сферични вентили , която повишава качеството и ефективността на производствените процеси 
* присъеденяване - краища на заварка, фланци или специално присъединяване
* предлагат се с електрически, хидравлични или пневматични задвижващи механизми
* възможно е комбиниране с  интелигентни позиционери, нагревателен кожух, панели за автоматизирано управление

Модели - номера:  от номер  40 до номер  49

PDF download

Многопътен селективен вентил

Многопътният  селективен вентил / Maniflow Selector Valve (MSV) / на фирмената група SchuF - се базира на повече от 40 години опит в конструирането и производството на превключващи/разпределителни вентили. Намира приложение в петролните находища и при преработката на нефт и газ.

Основното приложение на MSV е в петролните находища - за тестване и анализ на петрола от 2 или повече производствени сондажа. Конвенционално това се постига с колектор с много тръбопроводи и множество вентили.

Принцип на действие : Обикновено този тип вентил има много входове за работната среда (6-8) , един контролен изход, един основен изход и превключващ механизъм. Превключващият механизъм може да се управлява ръчно или чрез задвижка. Притокът на суровина от даден избран тръбопровод се насочва към контролния изход посредством превключващия механизъм ( с форма на фуния ). Притокът на суровина от всички останали входни линии се обединява и се транспортира директно до главния изход. При завъртане на превключващия механизъм може да се генерира приток от всеки един избран вход към контролния изход.

Основни характеристики & преимущества:
* комбинация на различни производсвени и контролни функции в един възел
* икономия на място, по-нисък товар и по-малко разходи  
* значително се намалява броят на необходимите спирателни вентили  
* радиално меко уплътенние или метал/метал уплътнение 

Модел номер 48SZ - ManiFlow Selector-Valve

PDF download

Пробовземащи вентили & Технологични решения

SchuF произвежда богата гама пробовземащи вентили. Много от тях са специално проектирани за специфични потребителски приложения. Те са широко използвани в нефтопреработвателните  и фармацевтични заводи, при производството на  фини химикали,  пластмаси и полимерни продукти, при биохимични процеси.

Приложение на SchuF пробовземащи вентили : Този тип вентили най-често се  използват за опростяване процеса на вземане или инжектиране на проби от/в резервоари,  реактори, тръбопроводи и дава възможност за безпроблемно обслужване за дълъг период от време. SchuF има технологично решение за различни варианти за вашето приложение, независимо дали става дума за пожаробезопасност, лесна поддръжка, висока температура, нулев теч, или комбинация от всички елементи.

Основни характеристики на SchuF пробовземащи вентили:
* модулна конструкция, която предлага решение за различни изисквания за вземане на проби 
* различни варианти за вземане на проби - отгоре, отдолу или странично
* липса на мъртви зони * сменяеми уплътнителни пръстени за лесна поддръжка

* всички вентили имат Class VI за теч изключване (100% тествани)
* предлага се в пожаробезопасна версия със сертификат по ISO 10497 - Опция
* може да се изпълнят с различни опции като бутилки за пробата, интегриран нагревателе кожух, дюзи за промиване, удължено стъбло и тяло, T-парчета, различни входни връзки и различни присъединявания и т.н.

SchuF пробовземащи вентили се предлагат в следните модели с номера :

* Moдел 30 ( вентил за вземане/ инжектиране на проби от/в тръбопроводи )

* Moдел 31/33 ( wafer -тип пробовземащ вентил) 

* Moдел 35 ( потопяем пробовземащ вентил 

Размери и материали на изпълнение  :

В зависимост от областите на приложение размерите, които се предлагат, започват от 1/2 inch до 12  inch и по-големи - по заявка.

SchuF пробовземащи вентили се предлагат във всички възможни  материали на изпълнение, включително стомана, неръждаема стомана, никелови сплави, титан, цирконий и други. Освен това е възможно изпълнение  с подложка от PTFE или емайл, както и версия с бутало от PTFE-твърд материал.

PDF download

Вентил за автоматична рециркулация /автоматична защита на помпи

SchuF вентилът за автоматична рециркулация (ARV) има уникален дизайн, който е разработен и оптимизиран в сътрудничество с университетите в Магдебург и Дармщат и с помощта на програми за симулация.
Вентил за автоматична рециркулация (ARV) - начин на функциониране:
Центробежните помпи изискват минимален дебит/приток, за да не се повредят. Вентилът за автоматична рециркулация (ARV) автоматично предпазва центробежните помпи като гарантира този минимален дебит. Не се изисква допълнително устройство за управление на дебита. Когато натоварването на помпата падне под скоростта на предварително зададения дебит, дискът на вентила се придвижва така, че да се отвори пътя на обходните потоци и по този начин се достига и поддържа необходимият минимален дебит на помпата.

Приложение: Най-широко приложение намират за защита на  помпи, които захранват  топла вода в парни котли или охладителни инсталации, където частичното изпаряване на  вода може да е причина помпата да работи на сухо. Вентилът за автоматична рециркулация (ARV) гарантира поддържането на минимален поток, дори и когато скоростта на потока през главния вентил на котела е напълно изключен. Друго приложение е защита на помпи за високо налягане по време на фазата на стартиране. В този случай няколко помпи работят паралелно с една помпа в "режим на готовност" . Вентилът за автоматична рециркулация предотвратява прегряване и позволява моментално превключване на "резервна помпа", без да е необходимо време за стартиране. Уникалният дизайн на SchuF вентила за автоматична рециркулация   е с широко приложение в енергетиката, хартиено-целулозната и химическа промишленост, корабоплаване, рафинирии.

Основни преимущества на SchuF вентил за автоматична рециркулация (ARV):

* уникален дизайн
* съчетава и двете функции - контрол и байпас
* патентована система за изчисление на Cv
* защита при минимален  поток
* не е необходимо външно задвижване и управление
* възможно е изпълнение за 3-компонентни смеси и за  високо налягане 

Размерите на този вид вентили зависят от областта на приложение, като стандартно се предлагат размери в диапазона от 1 inch до 24 inch. По-големи размери - по заявка.

Възможни са всички  материали на изпълнение , включително чугун , неръждаема стомана, сплави на основата на никел, титан, цирконий и др.

SchuF Moдел номер : Type 78

PDF download

Ъглови регулиращи вентили за контрол на дебит и ниво на потока, налягане

SchuF ъглови регулиращи вентили  са проектирани за контрол на дебита, нивото, температурата или налягането в резервоари, тръбопроводи или производствени процеси. Широко се използват в енергетиката, в рафинерии, нефтохимически предприятия, при преработка на полимери и минерали.

Приложение  на SchuF ъглови регулиращи вентили: Опитът показва, че този тип вентили отговаря на изискванията за  високотехнологичен контрол и най-често се използват за редуциране на налягането, регулиране нивото и дебита на потока,  трипътно смесване и разпределителен контрол за PTA, полимери (PET & PBT, PU PVC и т.н.), въглища и мазут, при газификация и втечняване, при преработка на сол и луга, урея, обработване на 3-фазни смеси. SchuF  ъглови регулиращи вентили са идеални за тежки условия на работа при високи скорости на потока, високи температури или спад на  налягане , при голям дял на  корозивни & ерозивни вещества в преработваната медия, където кристализацията може да бъде проблем. SchuF е разработил над 20 000 специални SchuF  ъглови регулиращи вентили. Всеки един от тях е със специфични характеристики, съобразени с изискванията за контрол и управление на конкретните производствени процеси.

Основни характеристики на SchuF ъглови регулиращи вентили:
*  Cv калкулатор за 3-фазен поток
*  оптимизираният дизайн на тялото на вентила създава непрексънато акселериращо движение на потока и елиминира отлаганията. Това предотвратява кавитацията и износването на вентила.

*  интегрирани шпиндел и конус
*  оптимизирани контролни функции 
*  елиминиране  на мъртви зони 
*  уникална патентована облицовка на шпиндела
*  избор на ъгъла на входа  90°, 45° или 60°

Опции :
* Корпус със загряващ кожух и интегрирани дюзи за измиване
* Специални материали на изпълнение и специлна гладкост на повърхностна обработка 
* Възможно е пожаробезопасно изпълнение със сертификат в сътоветствие с  ISO 10497
* Може да се комбинира с интелигентни позициониращи устройства и панели за автоматичено управление.

* Гъвкав дизайн, базиращ се на 40 -годишен конструкционен  опит и  CFD - симулации, който позволява да се отговори на различни изисквания по отношение контрола на процесите.

Номинални размери и материали на изпълнение:  в зависимост от областта на приложение SchuF ъглови регулиращи вентили се предлагат стандартно в размери от 1" до 24" . Други ръзмери също са възможни - по заявка ( обикновено до  36").

Регулиращите вентили са възможни с различни  материали на изпълнение, включително чугун, неръждаема стомана, всички сплави на никел, титан, цирконий  и все по-често в Duplex и Super Duplex като DIN 1.4462 / 3 и CD4MCu. Те могат да бъдат с PTFE или стъклена набивка. Възможни са също така изпълнения с набивки  от керамика и волфрамов карбид. 

Модели регулиращи вентили:
* Moдел  71 ( регулиращ вентил за високо налягане със заключваща функция)
* Moдел 72 (прав регулиращ вентил)
* Moдел  74 (ъглов регулиращ вентил)
* Moдел 76 (регулиращ вентил Wafer-тип)

PDF download

Y- тип спирателни вентили

SchuF Y-тип вентил  е уникален по отношение на своята гъвкавост, високо Cv и надеждна работа.

Може да бъде изпълнен като стандартен Y-тип спирателен вентил или като специален регулиращ вентил за тежки приложения. Широко се използва  в  полимерната индустрия, и като регулираща арматура в нефтохимическата и химическа промишленост, в рафинерии и при обработката на минерали.

Приложение: Y-тип спирателни вентили предлагат перфектно съчетание на функциите по отношение регулиране на потока и  изискванията за уплътнение. Контролните характеристиките са много по-добри в сравнение с обикновените спирателни вентили, като в същото време уплътнителните му качества гарантират нулев теч и по този начин превъзхождат тези на сферичните кранове.

Основни характеристики на  SchuF Y-тип спирателен вентил:
* проектиран за работа при температура до  700° C
* подходящ за работно налягане по  ASME 2500# или висок вакуум  
* предлага се като бутален или конусен тип клапан 
* свободен от мъртви зони
* изключително ниски нива на теч, силфонно или салниково уплътнение - опции 

Опции:

* Почистване чрез промивни дюзи 
* Почистващо устройство за изстъргване на отлаганията по конуса 
* Може да бъде с частичен или цялостен кожух 
* Възможно е комбиниране с многопътни вентили 
* Високо ниво на специално изпълнение в съответствие с изискванията на клиента

Y-тип спирателни вентили - размери:

в зависимост от областта на приложение се предлагат размери от 1 inch до 24 inch стандартно; по-големи размери - по заявка.

Възможни са различни материали на изпълнение, включително чугун, неръждаема стомана, всички никелови сплави, титан, цирконий и др.

Y-тип спирателни вентили се предлагат в следните модели - номера:
Model 50 (  Y - тип спирателн вентил)
Model 51 (  вариант за високо налягане )
Model 52 ( тяло от 2 части с  лесно сменяемо седло)

PDF download

Промивни почистващи вентили

Промивните вентили на фирмената група SchuF  са предназначени за ефективно измиване на  големи резервоари, съдове или реактори, без да е необходимо тяхното отваряне. Това е промишлена арматура /вентили за индустриално почистване на затворени реактори или резервоари. Изобретен от Fetterolf през 1983 днес промивният почистващ вентил се предлага се в два варианта. Дизайнът Fetterolf  включва спрей слотове във въртяща  се глава , докато дизайнът SchuF използва дюзи в линейна глава. Те са намерили сервизно приложение в няколко индустрии през последните 25 години.

Приложение:  Основното им приложение е за почистване на резервоари в затворените реакторни технологии. Те често се прилагат в предприятията , обработващи пластмаса и полимери (особено PVC), в химическата и фармацевтичната промишленост. Този тип вентили могат да се използват за почистване на съдовете след всяка произвоствена партида. Вода, пара, разтворители и антислепващи вещества могат да се инжектират и да  се впръскват  разделно и  ефективно в реакторните съдове. Това води до повишаване производствения капацитет на реакторите и до икономически най-ефективното използване на почистващи препарати.

Основни характеристики:

* Елиминира се необходимостта от отваряне или затваряне на реакторните съдове за почистване
* Насочено, контролирано и ефективно използване на почистващи средства 
* Могат да бъдат вградени в съдове, изработени от всякаква неръждаема стомана, при различни нива на налягане и температура  
* Възможно е персонализирано изпълнение на начина на впръскване, налягане и количество 
* Въртяща се промивна глава - опция 
* Самоусилващо се метално уплътнение 
* Сменяемо седло и спрей глава 
* Гарантирано - не се допуска никакво запушване на дюзите

Номинални размери : По изискавния на клиента и в зависимост от приложението.

Материали на изпълнение: Възможно е изпълнение с различни материали, но стандартно се произвеждат от неръждаема стомана.

Модели - номера:

Type 27S ( базов модел промивен вентил )
Type 27F ( варинт с въртяща се промивна глава)

PDF download

Спирателни вентили за тръбопроводи – Cam-Set, Cam-Slide & Stacey

 

Фирмената група SchuF проектира и произвежда серия от бързи и лесни за използване дискови спирателни вентили за тръбопроводи, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност. Те често са обозначават като заслепяващи очила, фигура осмици или заслепяващи системи.

Индустриално използване на SchuF Line Blind Valves : основното им предназначение е да се затвори изцяло притока по тръбопровод по най-безопасен начин. Те често се откриват в нефтохимическата и целулозно-хартиена промишленост , стоманодобива, морското дело и нефтодобива, в рафинериите.

Line Blind Valve - приложение:  Положителното включване / изключване на притока е от жизненоважно значение в много тръбопроводни системи за осигуряване на безопасността на служителите, обслужващи оборудването по технологичната линия, особено когато запалими, токсични течности или газове може да проникнат извън тръбопроводната линия. Когато е необходимо видимо доказателство за спиране / изключване на тръбопроводната линия  е задължително да се спазват правилата за безопасност.

SchuF Line Blind Valves се предлага в три варианта на изпълнение като Cam-Set, Cam-Slide или Stacey Line спирателни  вентили.

Основни характеристики на  SchuF Cam-Set: 

* Абсолютно позитивно изключване
* Не се изисква никакво допълнително оборудване/удължаване на тръбата
* Уплътнението не се влияе от евентуално разминаване на тръбите
* Просто и лесно обслужване само от един човек, окулярът на вентила се премества само от едната страна на тръбопровода
* Стандартен материал на изпълнение е неръждаема стомана 316 SST , други материали - по заявка 
* Специални антикорозионни покрития като епоксидна, полиуретанова и Sermetel керамика са на разположение, ако е необходимо.

PDF download

Вентили специално за приложение при производство на алуминий

SchuF проектира и произвежда вентили специално за приложение при производството на алуминий.  Тези вентили са проектирани за среди , където ерозията и абразията са основен проблем. Те са оборудавни с устройство за завъртане на конуса, така че да се подпомогне изчистването на отлаганията по седлото.

Основни характеристики на  SchuF вентилите за приложение при производство на алуминий:
*  Вентилите са конструирани в съответствие с  ANSI/ASME B16.34
*  Клас налягане от  PN 10 до PN 160 (ANSI/ASME 150 - ANSI/ASME 900)
*  Фланци в съответствие с DIN EN 1092 или ANSI/ASME B16.5
* Тест на налягането в съответствие с  API 598
* Дебелината на стената на тялото е преоразмерена, за да се запази целостта в случай на евентуална ерозия или абразия 
* Подсилен корупс в диапазон до  180°, за да позволи опционално добавяне на дюзи за промиване/дрениране

*Разширен диаметъра на стъблото за да се увеличи издръжливостта

* Блиндирани уплътнителни повърхности на диска и седлото
* Зоната на уплътнение - специално проектирана за производствената среда на алуминиевото производство
* Стандартизирана връзка  за различни видове задвижки
* Произведен в съответствие с ISO 9001

Опции: 

* Конусен дизайн на седлото 
* Вътршена облицовка за предотвратяване на ерозия, абразия или корозия 
* Допълнителна защита на стъблото или твърда облицовка на стъблото

Номинални размери: В зависимост от областта на приложение стандартно предлаганите размери са в диапазона от 2 до 36 inch. Специални размери - по заявка.

Материали на изпълнение: Този тип вентили се предлагат  в ASTM 216 WCB  за присъединителната скоба на тялото и салника. Дискът и седлото стандартно се предлагат като изпълнение от  въглеродна стомана и уплътнителните повърхнини  са облицовани.  Варианти за високо налягане са на разположение в ASTM A 516 клас 60. Уплътнението е спираловидно и с графитна облицовка. Вътрешните облицовки и защита на стъблото се предлагат като опция. 

Модели - номера:
Models 16 + 17 (вариант-дънни вентили за резервоари )
Model 18 ( вариант - ъглов вентил )
Model 19 ( вариант - Bayonet ъглов вентил)
Model 50 ( вариант Y -тип спирателен вентил )

PDF download

In-Tank авариен спирателен вентил

Основното приложение на аварийните спирателни вентили за резервоари е да се гарантира безопасността на резервоарите за съхранение на опасни течности и газове като LNG, хлор, VCM, VC, пропан, пропилен или амоняк. Вентилите се поддържат в отворено положение чрез въздушна  задвижка, поставена върху или под резервоара. В случай на извънредна аварийна ситуация, подаването на въздух се прекъсва и вентилът се затваря автоматично от собствената си тежест или под действието на пружина.

API 625 - стандарт за " Резервоарни системи за съхранение на охладен втечнен газ". Според новия стандарт API 625 резервоарите с двойна или цялостна защита изискват инсталирането на in-tank вентили, които трябва да се активират автоматично по време на загуба на електрическа енергия или поради отказ на външни тръбопроводи. SchuF in-tank вентил модел 73BH и Модел 73 ID покриват API 625 стандарта, тяхната специална конструкция и монтаж предотвратяват изтичането на газ и теч в дюзите вследствие спад в налягането на външния тръбопровод.

Основни преимущества :
* Конструкция на вентила, гарантираща безопасна експлоатация 
* Вътрешно разположеното уплътнение на вентила не се влияе от повреди на тръбопровода или на самия вентил 
* Всички вентили със със силфонно уплътнение на шпиндела  
* Аварийна салникова набивка - стандартно изпълнение 
* Автоматично отваряне 
* Аварийно ръчно колело или аксесоари за управление - при запитване  
* В съответствие със стандарт API 625 за " Резервоарни системи за съхранение на охладен втечнен газ"

In-Tank спирателни вентили - модели :
Moдел 29 ( дънен изпускателен вентил )
Moдел  73 ( конусен или  lift plug вентил )

PDF download

Превключващ / селективен вентил

SchuF превключващи / селективни вентили намират надеждно приложение в различни индустрии през последните 40 години. Основното им приложение е като двоен предпазен вентил.

Превключващи вентили - области на приложение: Използват се за превключване на технологичния поток между различни производствени линии. Те понякога се прилагат и като селективни вентили. Превключващите вентили са особено подходящи за прилагане там, където е задължително комбинираното използване на предпазна арматура за освобождаване на налягането (руптур-дискове и предпазни вентили) като двойни устройства. Конструкцията на превключващия вентил гарантира, че най-малко едно от двете устройства за понижаване на налягането е винаги в действие и пълното освобождаване на налягането при преминаването е гарантирано по време на превключването на потока. Те са широко използвани в полимерната индустрия и в рафинериите.

Други приложения:

# Преминаване от една производствена линия в друга
# Избор към и от двойни системи за филтрация
# Избор към и от множество топлообменници
# Пропорционално дозиране на потока между два източника или терминала
# Колекторна роля, когато цялостното спиране на потока е опасно или прeдизвиква спиране на производствения процес 

Основни характеристики на SchuF превключващи вентили:

* Предлагат се като стандартни превключващи вентили и като вакуумна версия 
* Изключването едновременно на двата изхода на вентила е невъзможно
* Липса на мъртви зони
* Диапазон на работната температура до 700°C

* Подходящ за клас налягане по ASME 2500 или висок вакуум
* Изключително ниско ниво на теч в атмосферата -TA Luft  (със салникови набивки или силфонно уплътнение)
* Почистване в процес на работа чрез промивни портове
* Различни варианти на задвижване - ръчно, пневматично или електрическо
* Може да бъде частично или изцяло с кожух
* Може да се комбинира с мултипорт вентили
* Възможно е високо ниво на персонализация в зависимост от спецификата на приложение

Размери и материали на изпълнение:

Предлагат се различни материали на изпълнение, включително стомана, неръждаема стомана, всякакви никелови сплави, титан или цирконий. В зависимост от приложението се предлагат стандартно размери от 1inch до 24 inch ; по-големи размери са възможни при конкретно запитване.

Модели:
Model 60 ( базов модел превключващ вентил)
Model 61 ( версия висок вакуум)
Model 62 ( превключващ вентил с правоъгълно разположени изходи)
Model 69 ( комбинирана версия)

PDF download