Изпитване на материали

Уреди за измерване и контрол на повърхностни покрития ; машини и оборудване за изпитване на листов материал; камери за изпитване на корозия; машини за изпитване на материали

ERICHSEN
- Изпитване на материали

 

Леонардо да Винчи - гениалният  художник, учен и изобретател на 15-ти век, създава между другото и прост инструмент за изпитване на опън за кабели - ранен предшественик на съвременните универсални машини за изпитване на механичните характеристики на материалите. През последните векове секторът "изпитване на материали" придоби все по-голямо значение.


PDF download