HARO HÖFLIGER опаковъчни машини

Машини за обработка на капсули, картонени опаковки, термоформовъчни машини,  специални или комплексни системни решения.

 

HARRO HÖFLIGER Технология за пълнене на капсули & прахове Машина за пълнене на капсули MODU-C

Капсулавтоматът модел LS от серията капсулавтомати Modu-C е специално проектиран за приложение в развойната дейност на фармацевтичната промишленост, както и за производството на малки серии. Патентованата система за зареждане  дава възможност за лесна и бърза смяна на системите за  дозиране, като предлага възможност за гъвкавост на процеса на пълнене на капсули с различни продукти. 

HARRO HÖFLIGER
Технология за обработка на капсули & прахове Машина за полиране на капсули модел KPG

 

KPG - машина за полиране на твърди желатинови капсули - компонент на чистото производство

При пълненето на твърди желатинови капсули върху външната повърхност на капсулите полепва фин прах и желатинови остатъци. Тези частици могат изцяло да бъдат  отстранени по време на процеса на полиране на капсулите  в машината за полиране на  капсули, модел KPG.

 

 

HARRO HÖFLIGER Технология за обработка на капсули & прахове Система за претегляне на капсули Accura-C

AccuraC е най-доброто решение за текущ контрол на качеството на капсулите. Независимо дали е свързан в линия с капсулавотамат от серията  Modu-C, или като самостоятелна машина, апаратът AccuraC гарантира безопасно, точно и надеждно измеравне теглото на капсулите. Оценката на резултатите от претеглянето позволява извършване на необходимите корекции в системата за пълнене по време на самото производство. Машината е проектирана за лесно управление от оператора и кратко време за почистване.

 

HARRO HÖFLIGER Технология за обработка на капсули & прахове OMNICONTROL

OMNICONTROL означава  максимална гъвкавост при  100% контрол на капсули, таблетки и дражета, поради това, че неговото оборудвене за контрол на теглото независи от формата. Гениалният и патентован ротационен принцип звезда за сортиране на продукта гарантира най-висока надеждност на процеса.

 

PDF download

HARRO HÖFLIGER Технология за обработка на капсули & прахове OMNIDOSE

Omnidose ТТ се състои от пневматично устройство за контрол на вакуум и сгъстен въздух, както и за контрол на системата за дозиране на барабана. Системата се управлява ръчно и  лесно може да се прилага за изследване на прахообразни проби в лабораторията. Разширяването на системата от лабораторен мащаб към малки серии на производството до пълния производствен мащаб е възможно без затруднения.

 

PDF download

 

HARRO HÖFLIGER Опаковъчна технология / "Wallet"

При опаковките тип  "портфейл", отделните компоненти като  блистери, листовки и  картонени заготовки се съединяват при висока скорост. Поради това отделните функции са проектирани  точно и ефективно.

Допълнителни критерии, като например опаковки защитени от деца или със специална защита срещу фалшифициране, могат да се вземат под внимание при проектирането на опаковъчната  линия. Тогава отделните възли на  опаковъчната линия ще бъдат конфигурирани от стандартизирани функционални модули - адаптирани към Вашите индивидуални изисквания. Възможен е избор на различни  техники на залепване като горещо залепване, топлинно запечатване или етикетиране.  Могат да бъдат добавени допълнителни компоненти за да получи Вашият продукт още по-голяма индивидуалност. 

Възможни са най-различни варианти на опаковки - от обикновен  блистер в картонена подложка до "портфейл" с няколко страници с продукти, както и "портфейл" под формата на затворена кутия.

HARRO HÖFLIGER
Опаковъчна технология / Картонир машини

Картонир-машините на Harro Höfliger могат да работят с най-различни картонени заготовки и със специални блистер-опаковки. Съдържанието за опаковане от всякакъв вид се зарежда и опакова безпроблемно. В допълнение, картонир машините могат да бъдат оборудвани и доставени заедно с всичко необходимо за принтиране, маркиране и етикетиране на Вашия продукт.

 

 

HARRO HÖFLIGER Опаковъчна технология / TopLoading

Toploader MTL се състои от следните основни модули: модул за разгъване на картонената заготовка, модул за зареждане на продукта и модул за затваряне. В модула за разгъване на картонената заготовка се залепват капаците на заготовката  и се оформя конструкцията. За зареждането на картонената опаковка  с продукта или с картонени вложки , в линията са интегрирани специално проектирани за целта зареждащи възли. Допълнителните картонени вложки значително подобряват структурата на картонения пакет. Възможни са секции за ръчно зареждане като опция, която позволява гъвкаво зареждане на пакета с допълнителни компоненти. Модулът за затваряне може да бъде разширен с единици за поставяне или залепваене на информационни листовки за продукта.

 

HARRO HÖFLIGER
Автоматизирани решения за крайно опаковане

Автоматизирани решения за крайно опаковане като цялостни производствени концепции.

Целта е да се предложи на клиентите цялостно решение за оптимизиране процесите на производство и на опаковане.
Фирма HARRO HÖFLIGER разглежда  интегрираните системи като част от философията на фирмата, а именно, че намаляването на производствените разходи е основно конкурентно предимство- като се започне от производствения процес и се стигне до автоматизирани решения за крайното опаковане.

 

PDF download

 

HARRO HÖFLIGER
Потребителски ориентирана технология

Медицинските продукти като форма и функция винаги са адаптирани за локалното им приложение.
Медицинските продукти се прилагат под различна форма и по различен начин в хуманитарната медицина . Следователно тези продукти трябва да бъдат адаптирани в специални за целта  форми. За да се улесни боравенето с тях  в ежедневната им употреба, тези продукти и всички опаковки,  често са окомплектовани със съответни принадлежности.

 

HARRO HÖFLIGER
Потребителски ориентирана технология: орални филми

Пазарът на оралните филмови ленти има голям потенциал.

Първоначално оралните филмови ленти се използват просто като "освежител" за уста, сега големите фармацевтични компании са признали многофункционалността на оралните филмови ленти като форма за прилагането на лекарства. Това води до още един аспект: опаковки , които да гарантират безопасността на продуктите по отношение на децата.

 

HARRO HÖFLIGER
Потребителски ориентирана технология : пакетиращи машини

Пакетът като вид опаковка, с различни форми и размери, намира изключително широко приложение. Четиристранно залепените торбички/опаковки са рентабилно и в същото време удобно за използване от крайния потребител решение за опаковане на насипни продукти, фармацевтични прахове, гранули.