BAUSCH + STRÖBEL пълначно-затварачни машини

Гъвкави  и ефективни  - мултифункционални машини за пълнене и затваряне на течни и прахообразни продукти във  фармацевтичната промишленост.

 

Линии за пълнене и затваряне на ампули

За почти всеки вид ампули, срещани  на пазара, фирма Bausch+Ströbel предлага практични и надеждни машини с различна производителност в зависимост от изискванията на клиента.

Машините на Bausch+Ströbel могат да се интегрират в напълно автоматизирани производствени линии и да гарантират постигането на оптимална ефективност.  С подходящо оборудвани обаче, те могат да се използват и като самостоятелни машини.

Миене на ампули

Капацитет :  до 24 .000 ампули / ч


Нашата продуктова гама включва различни модели машини за изплакване ампули:
* Полуавтоматична машина за лабораторни цели , с ръчно обслужване за  индивидуални ампули. 
* Напълно автоматична машина с цикличен режима на работа за среден или висок  производствен капацитет.
* Напълно автоматична машина  с непрекъснат режим на работа за голям производствен капацитет.

 

 

 

Стерилизиране на ампули

Капацитет : до 168 kg/h

 

 

Пълнене и запечатване на ампули

Капацитет :  до 24 .000  ампули/ч

Нашата продуктова гама машини за пълнене и запечатване на ампули предлага голям избор и покрива широк спектър от изисквания:

* изцяло автоматични, ротационни машини  с цикличен режим на работа за среден клас производителност
* изцяло автоматични, ротационни машини  с непрекъснат  режим на работа за среден клас производителност
* изцяло автоматични линейни машини, с автоматичен или цикличен режим на работа за висок клас производителност

 

 

Кодиране на ампули
Капацитет :  до 24 .000  ампули/ч

Автоматичното кодиране на ампули веднага след процеса на пълнене и запечатване гарантира, че съдържанието им може да бъде надеждно идентифицирано при последваща допълнителна обработка.

* Напълно автоматична,ротационна машина за кодиране на  ампули с  непрекъснат режим на работа за висок клас капацитет

 

 

 

Инспекция на ампули
Капацитет :  до 24 .000  ампули/ч

При обработката на ампули важна роля заема операцията за контрол и гарантиране, че готовите ампули са плътно затворени.  Машините за инспекция  откриват капилярни пукнатини, напукване или миниатюрни дупчици, видими под микроскоп , както и празни или неизцяло пълни ампули, както и недостатъчна дебелина на стъклената стена. 

* изцяло автоматични машини за инспекция на херметичност

 

Етикетиране на ампули

Капацитет : до  48,000 ампули/час

Проектирани специално за нуждите на фармацевтичната индустрия, нашите изцяло автоматизирани етикетиращи машини с програмно управление, са оборудвани с мултифункционални диспенсери за самозалепващи се етикети.

* изцяло автоматични етикетиращи машини 

 

Допълнително оборудване за обработка на ампули - за интегриране с други машини с еднакъв производствен капацитет

 

Наред с горепосочените машини, фирма Bausch+Ströbel проектира и предлага различни допълнителни устройства и оборудване за  автоматизиране и оптимизиране на производството, по-специално за асептичната обработка.


* Допълнителното  оборудване за  обработка на ампули обхваща :

-  производствени системи с  бариера- технологии (RABS)

-  изолатори
-   конвейери, зареждащи и  буферни модули
-   захранващи модули тип - тава
-   различни обслужващи модули 
-  системи за акумулиране и документиране на данни
-  валидация  за отделните машини и производствени линии (IQ / OQ)

 

 

 

Линии за пълнене и затваряне на шишенца и флакони

За всяка форма и размер, предлагани на пазара, Bausch + Ströbel  може да  осигури практически и надеждни машини с широк производствен капацитет.

Машините могат да се интегрират  в напълно автоматизирани производствени линии и по този начин да гарантират постигането на оптимална ефективност.  С  подходящо оборудвани те могат да се използват и като самостоятелни машини.

Миене на шишенца и флакони
Капацитет : до 24,000 бр./ч

Бутилките и флаконите могат да бъдат изплакнати и почистени чрез продухване преди по-нататъшна обработка. За продукти, които не изискват асептично пълнене, ние можем да предложим продухващи " blow-cleaning" машини:

Стерилизиране на шишенца и флакони
Капацитет : до  602 kg/h

Чистите бутилки и флакони могат да бъдат стерилизирани и депирогенирани в напълно автоматичен стерилизационен тунел.

Пълнене на шишенца и флакони с продукт
Капацитет : до 13,200 опаковки/час

След процеса на подготовка и почистване  бутилките се транспортират до  машината за пълнене, избрана от нашата гама машини, в зависимост от продукта на пълнене  и необходимата мощност.

* Полуавтоматични машини за лабораторни цели - с индивидуално зареждане и отвеждане на опаковките 

* изцяло автоматични машини (линейни машини), с цикличен транспорт на контейнерите, в  средния клас  производителност

 

Опаковане на прахообразни продукти
Капацитет: до 18,000 опаковки/час

Фирма Bausch+Ströbel предлага също така опаковъчни машини за пълнене на фармацевтични прахообразни продукти с широк призводствен капацитет:

* полуавтоматични пълнещи машини с ръчно зареждане и отвеждане на контейнерите за лабораторни цели
* - също така  се предлагат и като отделен модул   на мястото на станцията за дозиране на течни продукти в изцяло автоматични  машини

* автоматични машини за пълнене или за пълнене-и-затваране на прахообразни продукти, с цикличен  транспорт , в средния и висок клас  производителност.

Пълнене и затваряне на шишенца и флакони
Капацитет : до to 36,000 опаковки/час

Продуктовата гама на фирма Bausch+Ströbel предлага възможност за богат избор на пълначно-затварачни машини в зависимост от желания капацитет:

* Напълно автоматични ротационни машни с цикличен режима на работа за среден клас капацитет
* Напълно автоматични линейни машни с цикличен режима на работа за среден клас капацитет
* Напълно автоматични линейни машини с непрекъснат режим на работа за висок клас капацитет

Затваряне на шишенца и флакони
Капацитет : до to 36,000 опаковки/час

Всички видове капачки, използвани във  фармацевтичния сектор, могат да се прилагат с  машините на Bausch+Ströbel в широк диапазон на производствения капацитет:

* Полуавтоматични машини за индивидуално зареждане и отвеждане - за лабораторни цели
* Напълно автоматични машини с цикличен режима на работа -  за среден производствен капацитет 
* Напълно автоматични машини за непрекъснат режим на работа - за среден и висок производствен капацитет 

 

 

Инспекция на шишенца и флакони
Капацитет :  до 24 .000  бр./ч.

 

При обработката на шишенца и флакони  важна роля заема операцията за контрол и гарантиране, че готовите опаковки са плътно затворени.  Машините за инспекция  откриват капилярни пукнатини, напукване или миниатюрни дупчици, видими под микроскоп , както и празни или неизцяло пълни шишенца и флакони, както и недостатъчна дебелина на стъклената стена. 

 

* изцяло автоматични машини за инспекция на херметичност

 

 

Еткетиране на шишенца и флакони
Капацитет :  до 48 .000  бр./ч.

Проектирани специално за нуждите на фармацевтичната индустрия, нашите изцяло автоматизирани етикетиращи машини с програмно управление, са оборудвани с мултифункционални диспенсери за самозалепващи се етикети.

* изцяло автоматични етикетиращи машини 

- линейни машини
- ротационни машини

    

 

Допълнително оборудване за обработка на шишенца и флакони - за интегриране с други машини с еднакъв производствен капацитет

 

Наред с горепосочените машини, фирма Bausch+Ströbel проектира и предлага различни допълнителни устройства и оборудване за  автоматизиране и оптимизиране на производството, по-специално за асептичната обработка.

 


* Допълнителното  оборудване за  обработка на шишенца и флакони  обхваща :

 

-  производствени системи с  бариера- технологии (RABS)

 

-  изолатори
-   конвейери, зареждащи и  буферни модули
-   захранващи модули тип - тава
-   различни обслужващи модули 
-   системи за акумулиране и документиране на данни
-   валидация  за отделните машини и производствени линии (IQ / OQ) 

 

Спринцовки за еднократна употреба - обработка в гнезда

Продуктовата гама на фирма Bausch + Ströbel предлага богат избор на машини с широк производствен капацитет за пълнене и опаковане на всякакъв вид спринцовки.

Автоматични системи за обеззаразяване на опаковъчните контейнери
- подходящи за интегриране в машините за пълнене и затваряне 

Производствената  безопасност на опаковъчния процес може да се увеличи значително чрез обеззаразяване на опаковъчните контейнери за спринцовки преди процесите на  пълнене и затваряне. За тази работна стъпка са на разположение следните напълно автоматични системи:

* Пръскане на външната опаковка с алкохол

* Стерилизация на опаковъчните контейнери  с H2O2

Разопаковане на ваната преди обработката в гнезда
за интеграция с други машини със същия капацитет

За обработката на готовите за употреба спринцовки в гнезда, ваните трябва първо да бъдат разопаковани чрез премахване на опаковъчната торба , а след това се отлепва покривното фолио и се премахва лайнера. Само след това процесът на пълнене и затваряне може да се осъществи.

* Системи за отваряне на опаковъчната торба и отстраняване на покривното фолио и лайнера 

 

  

Пълнене и затваряне на готови за употреба спринцовки в гнезда 
Капацитет : до  60,000 спринцовки/ час

Продуктовата  гама на фирма Bausch+Ströbel предлага изключително надеждни  машини за операциите - пълнене и затваряне , с широк производствен капацитет:

* Пълначно-затварачни машини за обработка на спринцовки в гнезда

Стерилните, готови за пълнене, еднодозови спринцовки се доставят в гнезда и се пълнят и се затварят със стопер на буталото изцяло автоматично . В зависимост от модела на машината, зареждането и извеждането на гнездата до и от работното пространство са напълно автоматични.

  

Системи за зареждане  / разтоварване на спринцовки в / от гнезда 
Капацитет : до  36,000 спринцовки/час

* Машини за автоматично разтоварване на спринцовки от гнезда
* Машини за автоматично зареждане на спринцовки в гнезда

 

 

Инспекция на спринцовки 
Капацитет : до 12,000 спринцовки/час

При обработката на готови за употреба спринцовки процесът по инспектиране и контрол на пълните и затворени спринцовки заема основно място в целия производствен процес.

Фирма Bausch+Ströbel предлага следните системи за инспекция:

* Машини за визуална инспекция    

* Машини за инспектиране на теч

Етикетиране на спринцовки
Капацитет : до  36,000 спринцовки/час

 

Проектирани специално за приложение във фармацията изцяло автоматичните етикетиращите машини на Bausch+Ströbel  са оборудвани с  мултифункционални диспенсери за самозалепващи се етикети.

* Изцяло автоматични етикетиращи машини  за  еднодозиви спринцовки , оборудвани също така с работни станции за допълнително зареждане на удължители за буталото на спринцовките или на механизми за безопасност като  блокировка за обратен ход, предпазители за игли, защитни устройства.

 

 

Етикетиране на спринцовки и зареждане на допълнителни принадлежности и защитни механизми 
Капацитет : до  24,000 спницовки/час

Етикетиране на спринцовки, зареждане на удължители за бутало  и асемблиране на защитни механизми за иглите/ с цел защита на здравния персонал от убождане, когато се прилагат стъклени спринцовки с вградени игли, както и етикетиране на защитните механизми .

    

Допълнително оборудване за обработка на готови за употреба спринцовки , подходящо за интегриране в машини с аналогичен капацитет

Освен горепосочените машини се предлагат и допълнителни възли и оборудване за  автоматизиране и оптимизиране на производството, по-специално за асептична обработка. 

* Допълнително оборудване за обработка на спринцовки в гнезда

 

  

Спринцовки за еднократна упортеба - единична обработка

За всеки вид спринцовка за еднократна употреба, предлагани на пазара , фирма Bausch + Ströbel предлага богат избор на машини с широк производствен капацитет.

Единичните  спринцовки могат да се обработват изцяло в напълно автоматизирани производствени линии без човешка намеса.

Разопаковане на спринцовки от  тави
Капацитет :  до  24,000 спринцовки/час

Преди процесите на пълнене и затваряне спринцовките трябва да се разтоварят от тавите, с които са доставени. Със своя дългогодишен и богат опит  фирма  Bausch + Ströbel  гарантира за специалните машини за разопаковане на единични стъклени спринцовки. Спринцовките единично се разтоварват от тавите и много внимателно се транспортират до  следващата машина за по-нататъшна обработка.

 

* Машина за разопаковане на спринцовки от тави

 

Изплакване на спринцовки за еднократна употреба

Капацитет : до 24,000 спринцовки/час

За почти всеки вид спринцовки, срещани  на пазара, фирма Bausch+Ströbel предлага подходящи машини за изплакване:

* Изцяло автоматични машини с цикличен и непрекъснат транспорт и висок производствен капацитет

Стерилизация на спринцовки за еднократна употреба

Капацитет до  36,000 бр./ч

Спринцовките за еднократна употреба могат да бъдат стерилизирани и депирогенирани в
* напълно автоматични стерилизационни  тунели, които се предлагат в широк диапазон по отношение на размери и капацитет, за промишлена обработка на спринцовки.

 

Пълнене и затваряне на спринцовки
Капацитет : до  24,000 спринцовки/час

Нашата продуктова гама машини за пълнене и запечатване на спринцовки предлага голям избор и покрива широк спектър от изисквания: 

* машини за пълнене и затваряне на индивидуални спринцовки

 

Зареждане на спринцовки в тави
Капацитет до  24,000 спринвки/час

След автоматичната обработка на единичните спринцовки за еднократна употреба те могат да се опаковат в тави за междинно съхранение и транспорт. Тези тави могат да бъдат същите тави, от където спринцовките се доставят и зареждат преди процесите на пълнене и затваряне.

*Системи за зареждане на спринцовки за еднократна употреба в тави

Инспекция на спринцовки
Капацитет :  до 12 .000  спринцовки/час

При обработката на спринцовки за еднократна употреба  важна роля заема операцията по инспекция и  контрол на качеството на пълнене и затваряне.

Фирма Bausch+Ströbel предлага следните системи за инспекция:

* Машини за визуална инспекция    

* Машини за инспектиране на теч

 

Етикетиране на спринцовки
Капацитет до  36,000 спринцовки/час

Проектирани специално за нуждите на фармацевтичната индустрия, нашите изцяло автоматизирани етикетиращи машини с програмно управление, са оборудвани с мултифункционални диспенсери за самозалепващи се етикети.

* Изцяло автоматични етикетиращи машини  за  еднодозиви спринцовки , оборудвани също така с работни станции за допълнително зареждане на удължители за буталото на спринцовките или на механизми за безопасност като  блокировка за обратен ход, предпазители за игли, защитни устройства.зцяло автоматични етикетиращи машини 

 

 

 

Етикетиране на спринцовки и зареждане на допълнителни принадлежности и защитни механизми 
Капацитет : до  24,000 спницовки/час

Етикетиране на спринцовки, зареждане на удължители за бутало  и асемблиране на защитни механизми за иглите/ с цел защита на здравния персонал от убождане/, когато се прилагат стъклени спринцовки с вградени игли, както и етикетиране на защитните механизми .

Допълнително оборудване за обработка на готови за употреба спринцовки , подходящо за интегриране в машини с аналогичен капацитет

Освен горепосочените машини се предлагат и допълнителни възли и оборудване за  автоматизиране и оптимизиране на производството, по-специално за асептична обработка. 

* Допълнително оборудване за обработка на индивидуални спринцовки за еднократна употреба

 

Обработка на карпули

За почти всеки вид карпули, срещани  на пазара, фирма Bausch+Ströbel предлага практични и надеждни машини с различна производителност в зависимост от изискванията на клиента.

Машините на Bausch+Ströbel могат да се интегрират в напълно автоматизирани производствени линии и да гарантират постигането на оптимална ефективност.  С подходящо оборудвани обаче, те могат да се използват и като самостоятелни машини

Миене на карпули
Капацитет : до  40,000 карпули/час

Нашата продуктова листа включва най-различни модели машини за изплакване  на карпули: 

Напълно автоматична машина с цикличен режима на работа за среден  производствен капацитет
* Напълно автоматична машина  с непрекъснат режим на работа за голям производствен капацитет

 

Стерилизиране на карпули 
Капацитет до  36,000 карпули /час

Карпулите за еднократна употреба могт да се стерилизират  в

* изцяло автоматичен  стерилизационен тунел с транспорт в насипно състояние

 

Пълнене и затваряне на карпули 
Капацитет до  36,000 карпули /час

Нашата продуктова гама машини за пълнене и затваряне на карпули предлага голям избор и покрива широк спектър от изисквания:

* изцяло автоматични, ротационни машини  с цикличен режим на работа 
* изцяло автоматични линейни машини, с автоматичен или цикличен режим на работа 

  

Инспекция на карпули 

След процесите пълнене и затваряне карпулите могат да бъдат проверени с оптоелектронни устройства с нашите 

* машини за инспекция 

Етикетиране на карпули
Капаците тдо  48,000 карпули/час

Проектирани специално за нуждите на фармацевтичната индустрия, нашите изцяло автоматизирани етикетиращи машини с програмно управление, са оборудвани с мултифункционални диспенсери за самозалепващи се етикети.

* изцяло автоматични етикетиращи машини за капули

 

 

 

Допълнително оборудване за обработка на карпули , подходящо за интегриране в машини с аналогичен капацитет

 

Освен горепосочените машини се предлагат и допълнителни възли и оборудване за  автоматизиране и оптимизиране на производството, по-специално за асептична обработка. 

 

* Допълнително оборудване за обработка на карпули

 

 

 

Инсулинови писалки

Bausch + Ströbel произвeжда  практични и надеждни машини за етикетиране на инсулинови писалки.

Инсулиновите писалки често се използват за самолечение и изискват висока точност при залепването  на етикета на точната позиция. [& Nbsp]

 

 

Прецизно етикетиране на инсулинови писалки 
Капацитет :  до 20,000 бр./ч.

Проектирани специално за прецизно етикетиране на инсулинови спринцовки със самозалепващи се етикети, изцяло автоматичните етикетиращите машини на Bausch+Ströbel  са оборудвани с  мултифункционални диспенсери за самозалепващи се етикети, които отговарят на всички изисквания на фамацевтичнат индустрия.

* Изцяло автоматична етикетираща машина за инсулинови писалки