HARRO HÖFLIGER Опаковъчни машини

Машини за обработка на капсули, картонени опаковки, термоформовъчни машини, специални или комплексни системни решения

HARRO HÖFLIGER Опаковъчна технология / TopLoading

 

Toploader MTL се състои от следните основни модули: модул за разгъване на картонената заготовка, модул за зареждане на продукта и модул за затваряне. В модула за разгъване на картонената заготовка се залепват капаците на заготовката  и се оформя конструкцията. За зареждането на картонената опаковка  с продукта или с картонени вложки , в линията са интегрирани специално проектирани за целта зареждащи възли. Допълнителните картонени вложки значително подобряват структурата на картонения пакет. Възможни са секции за ръчно зареждане като опция, която позволява гъвкаво зареждане на пакета с допълнителни компоненти. Модулът за затваряне може да бъде разширен с единици за поставяне или залепваене на информационни листовки за продукта.

 

 

HARRO HÖFLIGER Автоматизирани решения за крайно опаковане

 

Автоматизирани решения за крайно опаковане като цялостни производствени концепции.

Целта е да се предложи на клиентите цялостно решение за оптимизиране процесите на производство и на опаковане.
Фирма HARRO HÖFLIGER разглежда  интегрираните системи като част от философията на фирмата, а именно, че намаляването на производствените разходи е основно конкурентно предимство- като се започне от производствения процес и се стигне до автоматизирани решения за крайното опаковане.

PDF download