FUCHS Барабанни смесители Пресевни машини Мелници

MIXOMAT - барабанен смесител

обем на смесителния съд от 3l  - до 400l ;
SIFTOMAT - хоризонтална пресевна машина;

CONTROMAT - контролно сито ;
GRANOMAT - зъбчата дискова мелница;

FUCHS
барабанен смесител MIXOMAT

· смесване
· хомогенизиране
· боядисване
· смесване на седиментиращи течности  
· разтваряне на твърди вещества в течности 
· полиране на метални или пластмасови детайли 
· и т.н.

PDF download

FUCHS хоризонтална пресевна машина SIFTOMAT

· сортиране /калиброване
· контролно и надеждно пресяване
· обезпрашяване

PDF download

FUCHS
контролно сито CONTROMAT

 


 

FUCHS
зъбчата дискова мелница GRANOMAT

GRANOMAT зъбчата дискова мелница, модел  GU 2600,

е изключително подходяща за едро смилане на продукти като сладка царевица, пшеница, нишесте, минерални продукти, химически и фармацевтични продукти.

PDF download