COESFELD

Фирма Coesfeld Materialtest произвежда и доставя системи за изпитване на материали за най-различни области на приложение и различни промишлени отрасли. Дейността на фирмата е насочена основно към химическата и нефтохимическата промишленост  ( пластмаси, каучук, бои, лакове, лепила, масла, смазочни масла и битум), както и  в много области на преработвателната индустрия ( строителни елементи, профили, прозорци или опаковки), а също и в автомобилната индустрия.

 

COESFELD
Минерални масла, битум , лубриканти

 

Контролът на качеството на втечнен газ, горива, грес, масла и битум е една от основните области на приложение. Повечето от споменатите материали сe тестват в съответствие с  международните норми и стандарти.  COESFELD предлага широка гама  оборудване за изпитване от А до Я в тази област  като се започне с точка на втечняване при условия на студ,   и се мине през точка на възпламеняване и точка на замръзване, и се стигне до измерване на вискозитет.

 

 

Пенетрация

Възпламеняване

Горива

Битум

Грес

Други

 

PDF download

COESFELD
Полимерни материали

Пластмаси, каучук и композитни материали са във фокуса  на дейността на Coesfeld, касаеща механичното тестване на материали. Coesfeld  предлага продукти за статични и динамични тестове, тестване на въздействие на удар, измерване на твърдост, както и термичен тест като температура на  топлинна деформация (HDT) и температура на размекване (VICAT), а също и оборудване за изпитване на суровини като например гранулирани материали. Фирмата предлага  и  необходимите  принадлежности и инструменти за подготовка на тестовите образци.

Подготовка на тестовите образци

 •   фрезоване
 •   пресоване и изрязване
 •   темпериране

 

HDT и  VICAT

 •   VICAT HDT IC интегрирано охлаждане
 •   Eco-VICAT сух 
 •   HDT серия
 •   външен маслоохладител

Уреди за динамични изпитвания на полимерни материали

 •   DeMattia Test Stand 32
 •   Tear Analyser
 •   Biaxial Test stand
 •   Fatigue Tester (force and travel)
 •   Fatigue Tester (travel)

 

Уреди за статични изпитвания на полимерни материали

 •   изпитване на пластична деформация 
 •   универсална машина за изпитване механични свойства на материали
 •   изпитване на опън 
 •   изпитване на компресия
 •   уред за изпитване на твърдост по Шор
 •   дигитален универсален твърдомер
 •   изпитване на твърдост при проникване на сачма
 •   дебеломер

 Уреди за изпитване устойчивост на удар

 •   Impact Tester
 •   Pendulumus
 •   Brittleness Temperature Tester
 •   High Speed Impact Tester

 Уреди за изпитване на износване и триене

 •   тестер за динамично триене
 •   изпитване на износване
 •   тестер за изпитване на триене и разрушаване
 •    UTM универсална машина за изпитване на триене

Суровини

 •   определяне на течливост
 •   флотация и обемна плътност
 •   обемна плътност
 •   прецизна скала за определяне на плътност
 •   пикнометер
 •   определяне на плътност по три скали
 •   измерване точката на топене (MPM)
 •   апарат на Kofler 

 


PDF download

COESFELD
Повърхности, бои и покрития

Оборудването за изпитване в тази област на приложение обхваща физически, електрически и термични методи за изпитване на прахово-бояджийски покрития, смоли, бои, лакови и пластмасови покрития. Тук се включват механични изпитвания като тест на износване и надраскване, електрически изпитвания като катодно разделяне, повърхностна проводимост и измерване дебелина на покритие, термични тестове  за определяне  времето за желиране на реакционни смоли, определяне температура на филмообразуване , точка на топене, изпарение и корозия.

Електрически

 •   измерване на съпротивление TO
 •   измерване дебелина на покрития
 •   катодно разделяне 
 •   отсъствие на пори

Meханични

 •   Уред за определяне устойчивост на надраскване
 •   Уред за определяне устойчивост на мокро триене
 •   Уред за определяне устойчивост на абразивно износване

Tермични

 •    оборудване за определяне  времето за желиране и поведението при термообработка на термореактивни прахообразни покрития и смоли  / GA1 / GA2
 •   оборудване за определяне на времето за желиране на реакционните смоли /GT 16/20

 

Филми и покрития

 •   система  с температурен градиент за определяне температура на филмообразуване 
 •   филм апликатрор
 •   вана за обезмасляване


PDF download

 

COESFELD
Тръби

Оборудването за изпитване на тръби  на Coesfeld е с  най-тясно ограничена област на приложение. То също се отнася до стандарта за оценка  качеството на тръбни покрития DIN 30 670. Coesfeld предлага в тази област  всички необходими тестови решения: Измерване  твърдост при  вдлъбване, минимална дебелина на слоя, липса на  пори, устойчивост на лющене , устойчивост на удар и топлинно стареене.

Твърдост при вдлъбване

 •   Penetrometer for Pipes

Mинимална дебелина на покритие

 •   Coating Thickness Meter

Липса на пори

 •   Holiday detection

Еластичност на покритие

 •   Mobile Tension Tester
  •   MTT and MTT M 500

Якост на удар

 •   мобилен  Impact Tester за тръби

Топлинно стареене

 •   Heat Ageing


PDF download