Уреди за измерване и контрол качествата на повърхностни покрития

Уреди за измерване и контрол на повърхностни покрития ; машини и оборудване за изпитване на листов материал; камери за изпитване на корозия; машини за изпитване на материали

ERICHSEN
- Уреди за измерване и контрол качествата и свойствата на повърностни покрития

 

Гарантирането на качеството е най-ефективната защита срещу "изненади", които никой не обича. Фирма ERICHSEN е тясно свързана с този индустриален сектор като повече от 100 години разработва и произвежда уреди и апарати за физически и оптически  контрол и измерване качествата и свойствата на повърностни покрития  от всякакъв вид.


PDF download