Уреди и апарати за изпитване на корозия

Корозията се промъква през покритията и атакува материалите. За да се намалят скъпоструващите последствия от корозията фирма ЕRICHSEN предлага широка гама от инструменти и оборудване за тестване и изпитване на корозия. Почти всеки материал рано или късно бива атакуван от корозия. Само малко на брой материали, например благородните метали, са устойчиви на корозия за дълго време. Киселинният дъжд, вредните емисии и други влияния на цивилизацията допринасят за преходността на качествата на материалите.